TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG HƯỞNG ỨNG CUỘC THI CHÍNH LUẬN VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG LẦN

Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông
Ha Dong medical college
Chào mừng quý khách đã truy nhập vào website của Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG HƯỞNG ỨNG CUỘC THI CHÍNH LUẬN VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG LẦN THỨ 3, NĂM 2023

06/04/2023 00:00:00
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG HƯỞNG ỨNG CUỘC THI CHÍNH LUẬN VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG LẦN THỨ 3, NĂM 2023
Thực hiện kế hoạch số 93 - KH/ĐUK ngày 15/3/2023 của Đảng ủy khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

     Đảng ủy trường Cao đẳng Y tế Hà Đông đã ban hành Kế hoạch số 279 - KH/ĐU ngày 31/3/2023 về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 đến rộng rãi cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên nhà trường nhằm triển khai hiệu quả nội dung kế hoạch cuộc thi của thành ủy Hà Nội, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới và nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.Thông qua cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch góp phần bảo vệ Đảng nhà nước, nhân dân và chế độ. 

    Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông đề nghị các chi bộ, đoàn thể, đơn vị trực thuộc Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông, công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông, Đoàn thanh niên, Phòng công tác chính trị và quản lý học sinh sinh viên triển khai công tác thông tin tuyên truyền về cuộc thi trên trang thông tin điện tử nhà trường, Vận động khuyến khích tạo điều kiện để cán bộ, Đảng viên, học sinh sinh viên Tích cực hưởng ứng tham gia.

    Bài dự thi của các tập thể cá nhân đề nghị gửi về đồng chí phụ trách Tuyên giáo Đảng ủy Nguyễn Thị Tú Minh từ khi ban hành kế hoạch phát động đến hết ngày 15/5/2023.

Quảng cáo
  • banner goc phai
Đối tác
  • Y hà nội 2
  • AL01
  • AL02
  • AL04
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập:6717
  • Trong ngày: 7359
  • Trong tuần:17721
  • Tổng lượt truy cập: 14323778