Giới thiệu chung

Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông
Ha Dong medical college
Chào mừng quý khách đã truy nhập vào website của Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông
Giới thiệu chung

Vị trí - Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn Nhà trường

I- Vị trí và chức năng

 1. Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đồng thời, chịu sự quản lý nhà nước về Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chuyên môn của Bộ Y tế. Tổ chức và hoạt động của Trường tuân theo Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT-BGD&ĐT ngày 28/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 2. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở đặt tại Quận Hà Đông, Hà Nội.
 3. Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông cùng với các trường khối Y, Dược của Thành phố Hà Nội thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế có trình độ Cao đẳng và trình độ thấp hơn phục vụ cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố Hà Nội và lân cận. 

II- Nhiệm vụ

 1. Đào tạo nhân lực y tế có trình độ cao đẳng và trình độ thấp hơn, có y đức; có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khoẻ; có năng lực giải quyết các vấn đề kỹ thuật tại cơ sở; có khả năng tự học tập và nghiên cứu; có khả năng hợp tác bình đẳng trong quan hệ đồng nghiệp, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
 2. Tiến hành nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và thực hành chăm sóc sức khỏe nhân dân, cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục và các quy định khác của pháp luật.
 3. Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong những người học và trong đội ngũ cán bộ giảng viên của Trường.
 4. Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên của Trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ chuyên môn, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu tuổi và giới.
 5. Tuyển sinh và quản lý người học.
 6. Phối hợp với gia đình học viên; các tổ chức, cá nhân trong hoạt động đào tạo.
 7. Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu của xã hội.
 8. Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.
 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

III- Quyền hạn và trách nhiệm 

 1. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển Nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục và quy hoạch mạng lưới các Trường Cao đẳng của thành phố Hà Nội và của Nhà nước;
 2. Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các ngành nghề Nhà trường được phép đào tạo trên cơ sở Chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tổ chức tuyển sinh theo chỉ tiêu được giao; tổ chức các hoạt động đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 3. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo; hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hoá, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ sự nghiệp phát triển Y tế Thủ đô Hà Nội và khu vực;
 4. Quyết định thành lập các tổ chức trực thuộc Trường theo cơ cấu tổ chức đã được phê duyệt trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường; quyết định bổ nhiệm các chức vụ từ cấp phòng và tương đương trở xuống; quản lý và phân phối chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị trong trường theo chỉ tiêu được cơ quan chủ quản giao hàng năm; quyết định các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ từ ngạch giảng viên, chuyên viên trở xuống.
 5. Nghiên cứu các đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ, thực hiện các dự án, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ do cấp trên giao hoặc chủ động hợp tác với các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, học viện, các tổ chức quốc tế, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, dự án, sản xuất thử nghiệm cấp Trường và cấp Bộ; xuất bản tập san, các ấn phẩm khoa học, tài liệu, giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Trường theo Luật Xuất bản và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 6. Hợp tác, liên doanh, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân; góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ; sử dụng nguồn thu từ hoạt động đào tạo và nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ để xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường, chi cho các hoạt động giáo dục và bổ sung nguồn tài chính cho nhà trường;
 7. Được Thành phố Hà Nội giao đất; được thuê đất, vay vốn; được miễn, giảm thuế theo quy định của Nhà nước;
 8. Thực hiện dân chủ, bình đẳng, công khai trong việc bố trí và thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học và công nghệ và hoạt động tài chính;
 9. Thực hiện chế độ báo cáo cơ quan chủ quản và các cơ quan cấp trên về các hoạt động của trường theo quy định hiện hành.
Quảng cáo
 • banner goc phai
Đối tác
 • Y hà nội 2
 • AL01
 • AL02
 • AL04
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập:6252
 • Trong ngày: 6876
 • Trong tuần:17238
 • Tổng lượt truy cập: 14323295